Л.БАТЦЭЦЭГ: ХҮН АЖЛЫГ ГОЛЖ БОЛДОГГҮЙ...

Л.БАТЦЭЦЭГ: ХҮН АЖЛЫГ ГОЛЖ БОЛДОГГҮЙ...

Өөдлөх айл үүднээсээ гэдэг. Аливаа байгууллагын гадна, дотнын цэвэрлэгээ, тохижилт,...